linkedin Test Behavior Styles® - integrity Solutions Poland

Test Behavior Styles®

Skuteczne porozumiewanie wiąże się ze zrozumieniem swojego stylu oraz identyfikacją stylu klienta. Ocena stylu zachowania Behavior Styles® pomaga ludziom zrozumieć ich własny styl komunikowania się oraz styl innych osób.

Poznaj swój własny Styl Zachowania z oceną Stylów Zachowania

Behavior Styles®

Funkcja Stylów Zachowania

Wykorzystywanie Stylów Zachowania Behavior Styles® jako część procesu sprzedaży, coachingu, czy obsługi klienta, może pomóc:

 • w zrozumieniu własnych uprzedzeń,
 • dlaczego inni są mniej lub bardziej responsywni i zaangażowani,
 • dlaczego odmiennie reagują na te same komunikaty

Ocena Stylów Zachowania Behavior Styles® zawiera

 • Samoocenę online w celu zwiększenia świadomości własnej komunikacji
 • Materiały pomocnicze i plany działania pomagające wdrażać nowe strategie i zachowania
 • Łatwe w użyciu i praktyczne cztery Style Zachowania opracowane przez Integrity Solutions
 • Informacje opisowe i wskazówki w celu zwiększenia możliwości przystosowania się do innych

ŻADNA Z TWOICH ROZMÓW NIE POWINNA ODBYWAĆ SIĘ TAK SAMO, PONIEWAŻ NIE MA DWÓCH TAKICH SAMYCH OSÓB.

ikonka ludzie

Korzyści dla Twojej organizacji

To sprawdzone, naukowe, narzędzia pomiarowe, które wpłynie na:

 • wzrost sprzedaży
 • rozwój liderów
 • wzrost zaangażowania pracowników
 • utrzymanie pracowników
 • wzrost efektywności coaching’u
 • wzrost zyskowności

Co zyskasz stosując się do stylów zachowania?

 • Menadżerowie przeprowadzą efektywne i udane rozmowy coachingowe z każdym pracownikiem, niezależnie od jego stylu zachowania
 • Sprzedawcy rozwiną szybciej relacje z klientami
 • Komunikacja wewnętrzna, współpraca oraz produktywność znacznie się polepszą
 • Lepsze zrozumienie mocnych stron i obszarów rozwoju
 • Lepsza komunikacja interpersonalna
 • Redukcja konfliktów i większa zgoda
 • Skuteczne narzędzie do zmiany elastyczności
 • Zwiększona sprzedaż, obsługa i umiejętności trenerskie

Ocena stylów zachowania Behavior Styles® jest cenna dla

Indywidualnych osób

zespołów każdego rodzaju

organizacji

Test Behavior Styles®

Co zawiera ocena stylów zachowania Behavior Styles®?

Część 1 – rozumienie siebie

ikonka jeden
 • Przegląd czterech podstawowych Stylów Zachowania
 • Jak zidentyfikować Styl innej osoby
 • Jak zmodyfikować swoją bezpośredniość i otwartość
 • Napięcia pomiędzy Stylami
 • Plan działania z każdym Stylem
 • Jak dostosować Sprzedaż, Obsługę Klienta i Coaching do poprawy komunikacji

Część 2 – zastosowanie w prawdziwym świecie

ikonka dwa
 • Wykresy Twojej komunikacji z wpływem
 • Opis Twojego Stylu Zachowania
 • Mocne strony i obszary do poprawy
 • Strategie zarządzania
 • Co motywuje Twój Styl Zachowania
 • Preferencje pracy dla Twojego Stylu
 • Wskazówki komunikacji z innymi

4 style zachowań

Test style zachowania Behavior Styles® jest dostępny:

Test dostępny w wersji

ikonka selling

Sprzedaż

ikonka coaching

Coaching

ikonka service

Obsługa klienta

Rozwijaj się z integrity