linkedin Szkolenia - integrity Solutions Poland
Integrity Selling®

Otwarty warsztat stacjonarny 2-dniowy
Otwarty warsztat online 3-dniowy

Integrity Selling® to kompleksowy, oparty na etyce i wartościach proces rozwoju sprzedaży, który na nowo definiuje sprzedaż jako działanie polegające na identyfikowaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz tworzenie wartości dla klientów. Integrity Selling® wykorzystuje autorską metodologię nauczania Integrity Solutions® i jest oparty na podstawowym procesie wykorzystywanym do rozwijania umiejętności sprzedaży konsultacyjnej, skoncentrowanej na potrzebach klienta.

Integrity Coaching®

Otwarty warsztat stacjonarny 2-dniowy
Otwarty warsztat online 3-dniowy

Integrity Coaching® to proces rozwojowy, który kształtuje menedżerów na silnych liderów i coachów, dając im wiedzę, umiejętności i narzędzie do zwiększenia efektywności ich pracowników. Liderzy, którzy korzystają z tego warsztatu:

  • Budując silniejsza wiarę w zdolność ludzi do osiągania wyższych wyników.
  • Dają swoim ludziom możliwość rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
  • Chronią swoich ludzi przed stagnacją.
  • Pomagają swoim pracownikom osiągnąć jasność celów.
Integrity Service®

Otwarty warsztat stacjonarny 2-dniowy
Otwarty warsztat online 3-dniowy

Integrity Service® to kompleksowy proces mający na celu pomoc pracownikom, menedżerom i kierownictwu w wykształceniu odpowiednich postaw, wartości, umiejętności i zachowań niezbędnych w organizacji zorientowanej na klienta. Celem Integrity Service® jest wpływanie na zamianę zachowań, a nie tylko rozwój umiejętności. Osiąga się to poprzez praktykę, powtarzanie i pozytywne wzmacnianie. Integrity Service® tworzy kulturę, w której zasady wyjątkowej obsługi stają się automatycznymi zachowaniami.