linkedin Integrity Selling® - integrity Solutions Poland

Integrity Selling®

Integrity Selling® to kompleksowe rozwiązanie szkoleniowe oparte na silnych wartościach i etyce.

Szkolenie sprzedażowe

Integrity Selling®

W świecie pełnym niepewności, zmian i konkurencji bardziej niż kiedykolwiek, relacje z klientami zakorzenione w uczciwości generują potężną wartość i możliwości. Sukces w sprzedaży wymaga więc nowego podejścia, a szkolenia muszą odnosić się zarówno do głowy, jak i serca.
Niedostosowanie się do tej rzeczywistości często prowadzi do zablokowanych przepływów, utraconych korzyści, niespełnionych karier sprzedażowych.

Integrity Selling® jednocześnie ingeruje dwa podstawowe elementy sukcesu sprzedaży:

Umiejętności
sprzedaży

Rozwój umiejętności sprzedaży z naciskiem na głębokie zrozumienie klientów i rozwijanie zaufanych relacji, które wpływają i przyspieszają decyzje zakupowe

Sposób
myślenia

Wzmocnienie dążenia do osiągnięć i wiary we własne siły poprzez wzmacnianie pozytywnych postaw i czynników emocjonalnych, które napędzają wysokie osiągnięcia

OD DZIAŁANIA DO WPŁYWU

Integrity Selling® pozwala ludziom i organizacjom wzrastać i odnosić trwałe sukcesy. Łącząc w sobie powtarzalność, wzmocnienie, coaching i odpowiedzialność, pomaga sprzedawcom na każdym szczeblu rozwinąć długoterminowe nawyki i trwale zmienić zachowania

DYNAMICZNA METODA NAUCZANIA DLA ZRÓWNOWAŻONYCH WYNIKÓW

Poprzez interakcje społeczne online, materiały wideo, grywalizację i działania związane z odpowiedzialnością – w połączeniu z warsztatami prowadzonymi przez trenera i sesjami coachingowymi – Integrity Selling® wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w nauce.

NASZE ELASTYCZNE PODEJŚCIE ZAPEWNIA

realne wyniki

Kluczowe elementy Integrity Selling®

 • Strategiczne, zorientowane na klienta podejście
 • Nacisk na zrozumienie i dostosowanie się do rożnych Stylów Zachowania
 • Elastyczny, sprawdzony proces organizowania rozmów sprzedażowych i zadawania lepszych pytań
 • Szkolenie wzmacniane w procesie rozłożonym w czasie
 • Dynamiczna metoda nauczania, która pozytywnie wpływa na postawy, przekonania i umiejętności

RISE UP, succeed

Kilka przykładów wpływu Integrity Selling® na naszych Klientów:

+29%

Wzrost udziałów rynkowych
Firma Fortune 50

od 1 do 1.3

Średni wzrost produktów na Klienta w ciągu 24 miesięcy
– Duża firma ubezpieczeniowa

+23%

Wzrost przychodów vs. średni wzrost rynku 9%
– Globalna firma medyczna

2 dniowy warsztat

8 tygodni sesji uzupełniających online

Czym wyróżnia się Integrity Selling®?

 • Wypracowujemy postawy sprzedażowe zorientowane na klienta i jego potrzeby.
 • Pokazujemy w jaki sposób zamienić sprzedaż w relacje z klientem opartą na zaufaniu i wzajemnej wymianie wartości
 • Pokazujemy, jak identyfikować różne Style Zachowania klienta
 • Dowiesz się jak one wpływają na rozmowę sprzedażową i w jaki sposób wykorzystać tą umiejętność, aby z sukcesem zamknąć sprzedaż
 • Unikalny system AID Inc. – pozwala uporządkować proces sprzedaży, poczynając od pierwszego spotkania z klientem, poprzez negocjacje, aż do zamknięcia sprzedaży
 • Dostosowanie treści szkolenia w zależności od organizacji lub branży

Korzyści dla twojej organizacji

 • Wzrost wyników sprzedaży
 • Lepsza komunikacja z klientami
 • Wspólny język w całej organizacji sprzedaży
 • Wzrost zaufania i lojalności klientów
 • Większe zaangażowanie pracowników
 • Utrzymanie najlepszych pracowników
 • Zmniejszona niechęć do rozmów
 • Większa jasność celów

 • Sesje uzupełniające online przez 8 tygodni po szkoleniu. Pozwala to na utrwalenie nabytej wiedzy i dzielenie się na bieżąco efektami stosowania jej w praktyce.
 • Wciągające materiały cyfrowe wspierają sesje prowadzone przez trenera, zapewniając różnorodne i bogate doświadczenie edukacyjne
 • Dodatkowy, opcjonalny etap szkolenia, zakładający utrwalenie nabytych umiejętności podczas idywidualnych sesji treningowych z coachem
 • Szkolenie Integrity Selling® prowadzą licencjonowani trenerzy, dysponujący nie tylko konieczną wiedzą merytoryczną, ale także bogatym doświadczeniem zawodowym

Rozwijaj się z integrity