linkedin Integrity Coaching® - integrity Solutions Poland

Integrity Coaching®

Poznaj niezbędne strategie rozpoznawania i utrzymywania wybitnych pracowników z Integrity Coaching®

System szkolenia menadżerów

Integrity Coaching®

Integrity Coaching® to system szkolenia menadżerów, który wyposaża ich w wiedzę, umiejętności oraz narzędzia służące poprawie efektywności i rozwojowi ich zespołów.

ZMIEŃ SPOSÓB MYŚLENIA Z „ŁAPANIA BŁĘDÓW” I „ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW” NA LIDERA COACHINGU, KTÓRY BUDZI:

ZAUFANIE
POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
I W PEŁNI ZREALIZOWANY POTENCJAŁ SWOICH PRACOWNIKÓW

Czym wyróżnia się Integrity Coachings®?

 • Poznasz różnice między stylami przywództwa zorientowanym na ludzi i zorientowanym na cel oraz sposobem wypełnienia luki między nimi
 • Poznasz znaczenie dawania ludziom poczucia celu i zachęcania ich do osiągania wyższych poziomów efektywności
 • Nauczysz się dlaczego i jak zmienić sposób myślenia trenera / coacha z rozwiązywania problemów na rozwijających się ludzi
 • Przekażemy Ci filozofię coachingu, która buduje pewność siebie,kompetencje, możliwości – poprzez wiarę w innych na wyższym poziomie niż w samych siebie
 • Poznasz spostrzeżenia, które pozwalają zrozumieć, co motywuje ludzi i pomagają im przełamać ograniczające paradygmaty
 • Zdobędziesz umiejętności zdobywania zaufania i porozumienia się z członkami zespołu, aby byli w pełni otwarci na coaching
 • A także nauczysz się – jak zadawać pytania, aby zrozumieć cele i uzyskać wgląd w emocje i fakt
rise-up-coach

Zasady Integrity Coaching®

 • Wspieranie ludzi w budowaniu ich własnej kariery oraz wzmacnianie zarówno zespołu jak i całej organizacji
 • Identyfikowanie potencjału pracowników
 • Pomaganie ludziom w ustalaniu celów a następnie w ich realizacji;
 • Wiara w ludzi, nawet jeśli sami w siebie nie wierzą
 • Wyposażanie ludzi w umiejętności pomagające im w samorozwoju
 • Szczera dbałość o to, aby inni odnieśli sukces, a także inwestowanie czasu i energii w promowanie tego sukcesu
 • Pomoc innym w znalezieniu celu oraz wizji ich życia zawodowego i osobistego

Coaching – korzyści dla Twojej organizacji

Zmniejszenie
niepożądanych zachowań

Wyjątkowa
zmiana w indywidualnej efektywności i produktywności

Zwiększenie
zaangażowania i motywacji pracowników

Istotny wpływ na zyski firmy

Jak pracujemy?

> WSTĘPNA OCENA
> INTERAKTYWNE, 2-DNIOWE WARSZTATY
> 8-TYGODNIOWY PROGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ODPOWIEDZIALNOŚCI
> OCENA PO
> MODUŁY PRZYSPIESZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ

2 DNIOWY INTERAKTYWNY WARSZTAT
8 TYGODNI SESJI UZUPEŁNIAJĄCYCH ONLINE

Co sprawia, że Integrity Coaching® jest tak skuteczny?

 • Prosty, 5-etapowy proces coachingowy
 • Wysoce interaktywna dynamika kursu
 • Pasek narzędzi, który rozpala indywidualną pasję, ze szczególnym naciskiem na wartości, motywacje i pochwały
 • Treść można dostosować w celu lepszego dostosowania kulturowego
 • Warsztat wzmocniony 8-tygodniowymi modułami zrównoważonego rozwoju i rozliczalności oraz miesięcznymi modułami akceleratora efektywności
 • Niezbędne strategie rozpoznawania i utrzymywania wybitnych pracowników

Rozwijaj się z integrity