yandes Szkolenie Coaching Dla Menadżerów - Integrity Solutions Poland
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
OD SZEFA DO COACHA

COACHING INTEGRITY - SZKOLENIA MENADŻERÓW

Osiągaj długoterminowe wyniki organizacyjne dzięki Integrity Coaching, przyjmując rolę trenera oraz wzmacniając i wyposażając pracowników do osiągania wspaniałych wyników. Zmień sposób myślenia z „łapania błędów” i „rozwiązywania problemów” na lidera coachingu, który budzi zaufanie, poczucie odpowiedzialności i w pełni zrealizowany potencjał swoich pracowników.

Integrity Coaching ® to system szkolenia menedżerów, który wyposaża ich w wiedzę, umiejętności oraz narzędzia służące poprawie efektywności i rozwojowi ich zespołów.

Co wyróżnia szkolenie menedżerskie Integrity Coaching?

Integrity Coaching uczy Cię UMIEJĘTNOŚCI coachingu z rzetelnością i niuansami w różnych sytuacjach i stylach oraz POSTAWY, aby uczynić coaching naturalnym nawykiem.

 • Różnice między stylami przywództwa zorientowanymi na ludzi i zorientowanymi na cel oraz sposobem wypełnienia luki między nimi
 • Znaczenie dawania ludziom poczucia celu i zachęcania ich do osiągania wyższych poziomów efektywności
 • Dlaczego i jak zmienić sposób myślenia trenera / coacha z rozwiązywania problemów na rozwijających się ludzi
 • Filozofia coachingu, która buduje pewność siebie, kompetencje i, ostatecznie, możliwości – poprzez wiarę w innych na wyższym poziomie niż w samych siebie
 • Spostrzeżenia, które pozwalają zrozumieć, co motywuje ludzi i pomagają im przełamać ograniczające paradygmaty
 • Umiejętności zdobywania zaufania i porozumienia z członkami zespołu, aby byli w pełni otwarci na coaching
 • Jak zadawać pytania, aby zrozumieć cele i uzyskać wgląd w emocje i fakty
Zasady Integrity Coaching ®

Integrity Coaching ® opiera się na podstawowym przekonaniu, iż wartościowy coaching to:

 • Wspieranie ludzi w budowaniu ich własnej kariery oraz wzmacnianie zarówno zespołu jak i całej organizacji;
 • Identyfikowanie potencjału pracowników;
 • Pomaganie ludziom w ustalaniu celów a następnie w ich realizacji;
 • Wiara w ludzi, nawet jeśli sami w siebie nie wierzą;
 • Wyposażanie ludzi w umiejętności pomagające im w samorozwoju;
 • Szczera dbałość o to, aby inni odnieśli sukces, a także inwestowanie czasu i energii w promowanie tego sukcesu;
 • Pomoc innym w znalezieniu celu oraz wizji ich życia zawodowego i osobistego;
JAK PRACUJEMY
WSTĘPNA OCENA
INTERAKTYWNE WARSZTATY JEDEN DZIEŃ
8-TYGODNIOWY PROGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ODPOWIEDZIALNOŚCI
OCENA PO
MODUŁY PRZYSPIESZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ

Oferujemy przeprowadzenie jednodniowego interaktywnego seminarium wprowadzającego, po którym nastąpi wstępna ocena. Na bazie dokonanej oceny, przeprowadzony zostanie kurs wzmacniający, składający się z ośmiu cotygodniowych sesji trwających około półtorej godziny (całość możliwa jest do przeprowadzenia zarówno w ramach spotkania osobistego, jak i w wersji on line). Podczas sesji, zaprojektowanych na bazie wstępnej oceny, uczestnicy ćwiczyć będą zachowania coachingowe, raportować postępy i uczyć się w oparciu o doświadczenia własne oraz pozostałych uczestników.

Po odbyciu całości kursu, czyli po mniej więcej dziewięciu tygodniach, dokonana zostanie ponowna ocena. Na podstawie tej oceny, możliwe jest uzupełnienie oferty na dodatkowe sesje wzmacniające.

CO SPRAWIA, ŻE TRENING MENEDŻERSKI INTEGRITY JEST TAKI SKUTECZNY?

1

Prosty, 5-etapowy proces coachingowy

2

Wysoce interaktywna dynamika kursu

3

Pasek narzędzi, który rozpala indywidualną pasję, ze szczególnym naciskiem na wartości, motywacje i pochwały

4

Treść można dostosować w celu lepszego dostosowania kulturowego

5

Warsztat wzmocniony 8-tygodniowymi modułami zrównoważonego rozwoju i rozliczalności oraz miesięcznymi modułami akceleratora efektywności

6

Niezbędne strategie rozpoznawania i utrzymywania wybitnych pracowników

COACHING – KORZYŚCI DLA TWOJEJ ORGANIZACJI

ZMNIEJSZENIE
NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ
WYJĄTKOWA ZMIANA
W INDYWIDUALNEJ EFEKTYWNOŚCI I PRODUKTYWNOŚCI
ZWIĘKSZENIE
ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJI PRACOWNIKÓW
ISTOTNY WPŁYW
NA ZYSKI FIRMY

Nasze spostrzeżenia

5 sposobów na zwiększenie kultury zaufania

Jakie podejmujesz działania każdego dnia, aby wzmocnić kulturę zaufania wśród swoich pracowników i klientów?   W naszych ostatnich badaniach dotyczących…

CZTERY CECHY OWOCNEGO ROZWOJU SPRZEDAWCY

Jak oni to robią? To jest pytanie, które stawiamy sobie, kiedy widzimy sukcesy ludzi, zawsze radzących sobie lepiej w swojej…

Cała prawda o etycznych kulturach sprzedaży i dlaczego ma to takie znaczenie

Kultura sprzedaży skoncentrowana wokół uczciwości i etyki ma znaczenie dla liderów biznesów i klientów, o które walczą.   Nie brakuje…