linkedin Uczenie się oparte na współpracy kluczową zaletą szkoleń online - integrity Solutions Poland

Uczenie się oparte na współpracy kluczową zaletą szkoleń online

Praca zdalna, wiążąca się z koniecznością jednoczesnego zmagania się z problemami natury zawodowej i prywatnej, sprawiła, że liderzy organizacji zaczęli dostrzegać pozytywy uczenia się opartego na współpracy. Inwestycje w pracowników, ich zaangażowanie i rozwój udowadniają, że to ludzie są największym kapitałem firmy. 

Jeszcze do niedawna zdobycie zgody kadry zarządzającej na przeprowadzenie szkolenia zdalnego było nie lada wyzwaniem. Szkolenia z kompetencji miękkich, takich jak sprzedaż czy obsługa klienta, mogły odbywać się jedynie w trybie stacjonarnym.

Niechęć tę tłumaczyć można niezrozumieniem pojęcia uczenie zdalne oraz sprowadzaniem tej formy nauki do samodzielnego wykonywania proponowanych przez system ćwiczeń. W takim rozumieniu zajęcia on-line mogły, ale nie musiały zawierać w sobie elementów prawdziwej (czyt. stacjonarnej) nauki. Liderzy skupiali się na sposobie dostarczania wiedzy, a nie na tym, co firma i pracownicy biorący udział w szkoleniu mogli z niego wynieść.

Ostatnie wydarzenia na świecie i konieczność utrzymania dystansu społecznego uniemożliwiły w większości przypadków stacjonarne przeprowadzanie zajęć. Zostaliśmy więc niejako zmuszeni do odkrywania możliwości, jakie daje nam uczenie zdalne. Sceptycy przekonują się do tego typu rozwiązań, a organizacje zaczynają odkrywać, że nauka on-line jest w stanie odpowiedzieć na strategiczne potrzeby dotyczące rozwoju, zaangażowania i utrzymania uwagi.

Każda inwestycja jest w czasie recesji dokładnie analizowana. Jak pokazuje przykład poprzednich okresów kryzysu, firmy decydują się zazwyczaj na cięcie kosztów, a w szczególności wydatków na naukę i rozwój. Tym razem dominuje jednak inne podejście. Praca zdalna, wiążąca się z koniecznością jednoczesnego zmagania się z problemami natury zawodowej i prywatnej, sprawiła, że liderzy organizacji zaczęli dostrzegać pozytywy uczenia się opartego na współpracy. Inwestycje w pracowników, ich zaangażowanie i rozwój udowadniają, że to ludzie są największym kapitałem firmy.

Przeprowadzone przez LinkedIn Learning badanie potwierdza, że liderzy stawiają obecnie na inwestycje w edukację, a zainteresowanie nauką on-line nie ograniczy się jedynie do czasu epidemii. Blisko 80% liderów rynku szkoleniowego zakłada, że nawet po zakończeniu obecnego kryzysu będzie prowadzić więcej szkoleń on-line.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zastosowania uczenia zdalnego w firmie i konkretnych, strategicznych korzyści płynących z jego wdrożenia.

WIĘKSZE ZNACZENIE NAUKI OPARTEJ NA WSPÓŁPRACY

Liderzy sprzedaży mawiają, że najwięcej nauczysz się od wpółpracowników—to od nich usłyszysz o dobrych praktykach, doświadczeniach, przedstawianiu propozycji wartości, udanych i nieudanych transakcjach i wielu innych. Za jedną z głównych zalet zajęć on-line uznać należy fakt, że opierają się one na współpracy wszystkich uczestników.

Ze względu na formę przekazu nauka zdalne wymaga zaangażowania ze strony słuchaczy, a nie, jak wcześniej, jednostronnego wykładu prowadzącego. Długi monolog trenera sprawi, że uczestnicy szybko przestaną słuchać lub skierują swoją uwagę gdzie indziej. Efektywnie przeprowadzone szkolenie zdalne umożliwia dialog pomiędzy uczestnikami, wspólne rozwiązywanie problemów oraz wymianę doświadczeń. Elementy te wykorzystywano oczywiście również w trakcie zajęć stacjonarnych, ale to właśnie w ramach szkoleń on-line stały się one nieodłącznym elementem nauki.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

Redukcja zatrudnienia oraz zmiany w sposobie komunikacji na linii klient-sprzedawca stawiają przed firmami nowe wyzwania i obnażają niewidoczne przedtem luki w umiejętnościach. Zdecydowana większość zespołów sprzedażowych pracuje obecnie zdalnie, a nie w terenie. Przedsiębiorcy przewidują, że nadszedł czas na kluczowe decyzje dotyczące podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania pracowników. Firmy wykorzystują okres pracy zdalnej na szkolenie swojego personelu z komunikacji i sprzedaży oraz zdalnego budowania relacji biznesowych.

To właśnie teraz warto przyjąć proaktywną postawę i przygotować swoją organizację i pracowników na bardziej zdigitalizowaną przyszłość. Z tego powodu zaobserwować możemy wzmożoną chęć przystosowania organizacji do nowej rzeczywistości. A czy istnieje lepszy sposób na poznanie tajników efektywnej zdalnej sprzedaży niż nauka zdalna?

Warto w tym miejscu podkreślić, że postępująca cyfryzacja nie zmniejszy zapotrzebowania na kompetencje miękkie (soft skills) lub, używając nomenklatury Josha Bersina, “power skills”. Wręcz przeciwnie, mogą one w przyszłości jedynie zyskać na znaczeniu. Power skills, takie jak etyka, uczciwość, wytrwałość czy determinacja są kluczowe dla sukcesu zarówno jednostki, jak i całej organizacji. Są one jednak na tyle głęboko zakorzenione w naszych zachowaniach, sposobie myślenia i postawie, że ich wdrożenie lub rozwój wymaga ciągłego doskonalenia. Szkolenia zdalne, które z łatwością łączą w sobie hybrydowe metody kształcenia oraz dostarczają materiał w postaci łatwoprzyswajalnego microlearningu, są szczególnie przydatne w kształtowaniu tych umiejętności, postaw i sposobu myślenia.

ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA I ŁAGODZENIE WYPALENIA ZAWODOWEGO

Z naszych rozmów z klientami wynika, że w ich nastawieniu nastąpiła ogromna zmiana. Coraz częściej wspominają oni o znaczeniu spójnej i transparentnej komunikacji, zwłaszcza w czasie, w którym pracownicy nie spotykają się ze sobą w jednym biurze. Zdają sobie sprawę, że ze względu na wysoki poziom stresu i wszechobecne czynniki rozpraszające, utrzymanie zaangażowania personelu jest trudniejsze i ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W czasach ogólnej niepewności nastawienie wpływa w ogromnym stopniu na zaangażowanie i produktywność pracownika. Oddziałuje na skupienie, pewność siebie, wyniki w pracy, a ostatecznie także na to, ile dana osoba jest w stanie osiągnąć. Holistyczne szkolenie on-line oparte na współpracy między trenerem a uczestnikami buduje w pracownikach odporność na zmiany i pomaga im skupić się na osiąganiu własnych celów. To również świetna okazja dla pracodawcy, który może pokazać, że dba o ogólne samopoczucie pracowników i chętnie w nich inwestuje.

Dla młodszego pokolenia wykorzystanie technologii w procesie szkoleniowych nie jest niczym nowym. Starsi pracownicy zostali przez obecną sytuację zmuszeni do przystosowania się do zmian w sposobie uczenia. Dobra wiadomość jest jednak taka, że idzie im to całkiem nieźle. Nawet najwięksi sceptycy przekonują się do nowego sposobu prowadzenia zajęć, dzięki czemu firmy zyskują możliwość stworzenia sprecyzowanego, holistycznego planu rozwoju, obejmującego nie tylko aktualne, ale również przyszłe wyzwania biznesowe.

 

Udostępnij