linkedin Silnie sprecyzowane DLACZEGO jest dla sprzedawców siłą napędową, dzięki której odkryją W JAKI SPOSÓB - integrity Solutions Poland

Silnie sprecyzowane DLACZEGO jest dla sprzedawców siłą napędową, dzięki której odkryją W JAKI SPOSÓB

Dla sprzedawców cel i sukces są bezpośrednio ze sobą powiązane. Dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego sprzedajesz to, co sprzedajesz? Co jest sensem Twojego życia? Jaki jest Twój cel?

 

Sprzedawcy mogą nie zadawać sobie tych pytań codziennie. Ale faktem jest, że ich cel – ich siła motywująca – niezmiennie wpływają na osiągane przez nich wyniki.

Oczywiście, kiedy myślisz o sprzedawcach i ich motywacjach, twój umysł natychmiast podpowiada Ci: pieniądze. Ale dla większości sprzedawców ta motywacja leży gdzieś pomiędzy dwoma skrajnymi obszarami – ich własnym finansowym lub emocjonalnym przetrwaniem oraz możliwością tworzenia wysokiej wartości dla klientów. W naszej pracy zaobserwowaliśmy bezpośrednią korelację między sukcesem sprzedawców a tym, gdzie ich cel – świadomy lub nieświadomy – plasuje się między tymi dwiema skrajnościami. Im bardziej motywują ich klienci, a nie wyłącznie kwestia osobistego przetrwania, tym większe będą odnosić sukcesy.

Skupienie na przetrwaniu jest jednak zrozumiałe. Są chwile, kiedy rachunki i utrzymanie rodziny martwią Cię tak bardzo, że nie jesteś w stanie wznieść się na wyższy poziom. Problem polega na tym, że zbyt często koncentracja na przetrwaniu staje się emocjonalną celą więzienną, która niesie zgubę sprzedawcy. Skupienie się tylko na sobie i swoich problemach prowadzi do samotności, izolacji, frustracji, samolubstwa i nerwowości. Zabija także kreatywność i innowacyjność. Nigdy nie doprowadzi do sukcesu sprzedażowego, który każdy jest w stanie osiągnąć.

 

Jak silna motywacja prowadzi do osiągnięcia doskonałych wyników sprzedażowych.

 

Większość z nas pragnie życia mającego znaczenie. Im bardziej skupiamy się na zaspokajaniu potrzeb innych, tym większy sens ma nasze życie. Tak właśnie dzieje się w przypadku tych sprzedawców, którzy dążą do tworzenia wysokiej wartości dla swoich klientów, i dzięki temu zwykle osiągają lepsze wyniki niż inni. Uważają, że praca jest nie tylko bardziej satysfakcjonująca, ale też wyraźne poczucie celu daje im inspirację, aby ją kontynuować, nawet gdy trafią na trudną sytuację lub przychodzi im zmierzyć się z nowym wyzwaniem.

I taka jest rzeczywistość sprzedaży: odrzucenie, niepewność i rozczarowanie są częścią tej pracy. Ale kiedy pomieszasz to z emocjami związanymi ze sprzedażą, pomaganiem ludziom oraz cieszeniem się ich uznaniem i szacunkiem, powstaje pytanie: na co zwracasz uwagę i co potem pamiętasz?

Znaczenie i siła celu są tym, co pozwala dobrym sprzedawcom pokonywać ryzyko i przeszkody, a także prowadzi ich do sukcesu. Stanowi motywację do rozwoju, gdy tak wielu innych zadowala się bezpieczną grą, przeciwstawia się zmianom i nigdy nie przekracza granic tego, co mogą osiągnąć. Osoby osiągające wysokie wyniki postrzegają problemy i zmagania jako tymczasowe przeszkody do pokonania, a nie bariery nie do przebycia.

Mówiąc wprost: to, jak ktoś radzi sobie z wzlotami i upadkami w procesie sprzedaży – jego działania i reakcje emocjonalne – określa jego sukces. I dlatego tak ważne jest sprecyzowanie celu. Kiedy celem sprzedawcy jest identyfikowanie potrzeb i tworzenie wysokiej wartości dla klientów, wykraczają poza potrzebę sprzedaży. Rozwijają silniejsze zaufanie i relacje z klientami, jednocześnie zwiększając poczucie własnej wartości i pewność siebie. Każde działanie, które podejmują, ujawnia ich cel.

 

Sprzedaż mająca cel

 

Jeśli jesteś sprzedawcą lub zarządzasz sprzedawcami i trenujesz ich, powinieneś – niezależnie od tego, w jakim momencie kariery właśnie się znajdujesz – wykonać ćwiczenie polegające na napisaniu oświadczenia o celu kariery. Jest to ćwiczenie, które można wykonywać każdego dnia i które pomaga wyjść poza „poziom przetrwania”. Sprzedawcom, którzy już osiągają wysokie wyniki pozwoli natomiast wspiąć się na kolejny szczebel.

Ćwiczenie o celu kariery:

  1. Moim celem zawodowym jest tworzenie jak największej wartości dla jak największej liczby klientów.
  2. Oto konkretne sposoby, jak mogę im pomóc:
  3. Na koniec każdego dnia zapisuj nazwiska klientów, z którymi skontaktujesz się następnego dnia:
    Zapisz konkretną wartość, którą możesz dla nich stworzyć.
    Napisz, jak się poczują, kiedy to zrobisz.
    Napisz, jak Ty się poczujesz, kiedy to zrobisz.
  4. Przeczytam to pod koniec każdego dnia, aby moje kreatywne, podświadome „Ja” pracowało nad tym podczas snu.

Energia, wola osiągnięcia sukcesu, odwaga, by próbować – wszystko to jest napędzane i motywowane poprzez cele. A kiedy handlowcy mają jasno określone cele, będą czuli się ukierunkowani i bardziej pewni tego, co robią. Praca będzie miała większe znaczenie. Tajemnicze drzwi się otworzą. A ludzie, wydarzenia i siły poprowadzą do właściwego rozwiązania.

Dzięki silnie sprecyzowanemu: dlaczego, zawsze odkryją w jaki sposób.

Udostępnij