linkedin Organizacje płacą wysoką cenę za słabe umiejętności komunikacyjne  - integrity Solutions Poland

Organizacje płacą wysoką cenę za słabe umiejętności komunikacyjne 

Efektywne umiejętności komunikacyjne nie są „miękką” kwestią; to prawdziwe wyzwanie biznesowe, które niesie za sobą poważne konsekwencje.

Efektywne umiejętności komunikacyjne – to brzmi jak „miękki” problem, prawda? Nieprawda. W rzeczywistości niemożność jasnego i efektywnego komunikowania się z różnorodnymi odbiorcami rodzi dla organizacji poważne konsekwencje biznesowe.

Pomyśl tylko, jak duża część Twojego dnia pracy wymaga komunikacji. Telekonferencje, spotkania, oficjalne prezentacje, swobodne rozmowy, e-maile, SMS-y – w taki sposób wykonujesz swoje zadania. Każdy lider lub specjalista musi polegać na efektywnych umiejętnościach komunikacyjnych, aby wywierać wpływ, inspirować i współpracować. Aby móc realizować potrzeby klientów i osiągać cele biznesowe.

Nie jest to nowość dla kadry kierowniczej ani nawet dla większości menedżerów ds. rekrutacji. Ile opisów stanowisk zawiera wymagania o znakomitych umiejętnościach komunikacyjnych w takiej czy innej formie? Rzeczywistość jest jednak taka, że ​​większość osób nie posiada zdolności interpersonalnych wymaganych do odniesienia sukcesu w dzisiejszym, coraz bardziej opartym na współpracy środowisku. Według sondażu przeprowadzonego przez Adecco, 44% kadry kierowniczej uważa, że ​​pracownikom brakuje podstawowych umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie i umiejętności współpracy.

Nie oznacza to, że ci pracownicy są straceni. Można rozwijać efektywne umiejętności komunikacyjne, ale organizacje muszą zacząć traktować tę sprawę priorytetowo. A sprawa jest pilna. Ponieważ tak zwane „umiejętności miękkie” traktowane są po macoszemu, firmy płacą za to wysoką cenę – taką, która może rosnąć wykładniczo.

Wysoki koszt słabych umiejętności komunikacyjnych 

Raport The Economist Intelligence Unit analizujący bariery komunikacyjne w nowoczesnym miejscu pracy wykazał, że słaba komunikacja może skutkować opóźnionymi lub nieudanymi projektami (44% respondentów), niskim morale (31%), brakiem wyników (25%) i utraconymi kontraktami (18%) – niektóre z nich warte są setki tysięcy dolarów. W innym badaniu firma SIS International Research obliczyła i wykazała, że ​​skumulowany roczny koszt związany ze spadkiem efektywności wynikającym z barier komunikacyjnych przekracza 26 000 USD na pracownika. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Firma zatrudniająca 100 pracowników spędza średnio 17 godzin tygodniowo na wyjaśnianiu błędów w komunikacji. W przeliczeniu na dolary to ponad 530 000 dolarów rocznie.

Jak podkreślają autorzy badania SIS: „Większość ankietowanych zajmuje się kontaktami z klientem i podejmuje decyzje, i okazuje się, że tracą oni aż 40% swojego czasu pracy tygodniowo  z powodu nieefektywności komunikacji. Negatywny wpływ na istotne procesy biznesowe, przychody i zadowolenie klientów staje się boleśnie widoczny ”.

Chociaż technologia ma ułatwiać komunikację, nie rozwiązuje jednak problemu. W rzeczywistości może stworzyć więcej okazji do nieporozumień, a nawet stać się powodem do unikania interakcji międzyludzkich. Efekt jest taki, że chociaż efektywne umiejętności komunikacyjne zawsze były ważne, dzisiejsi liderzy i specjaliści muszą posiadać coraz lepsze umiejętności nawiązywania relacji, przekonywania i motywowania innych do działania. Muszą mieć wpływ zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Muszą zrozumieć, w jaki sposób komunikują się różni ludzie i umieć dostosować się w danym momencie, aby mieć pewność, że wszyscy są właściwie poinformowani. Oznacza to, że ​​muszą rozwinąć nowe umiejętności.

Wielu liderów najwyższego szczebla zdaje sobie sprawę, że istnieje potrzeba szkolenia w zakresie umiejętności komunikacyjnych. 89% dyrektorów biorących udział w badaniu Adecco stwierdziło, że programy szkoleniowe mogą pomóc zniwelować lukę w umiejętnościach komunikacji i współpracy, a sześciu na dziesięciu respondentów w raporcie The Economist twierdzi, że w celu zbudowania efektywnych umiejętności komunikacyjnych należy wdrożyć szkolenie w całej firmie. Kluczem jest ustalenie priorytetów i zainwestowanie czasu i pieniędzy organizacji w działania rozwojowe, które naprawdę się opłacają.

W tej chwili ograniczenia i problemy komunikacyjne w Twojej organizacji mogą zagrażać produktywności, zaangażowaniu, lojalności klientów, rentowności i nie tylko. Co robisz, aby efektywne umiejętności komunikacyjne stanowiły priorytet w strategii rozwoju?

Udostępnij