linkedin 7 ZASAD UCZCIWOŚCI BIZNESOWEJ - integrity Solutions Poland

7 ZASAD UCZCIWOŚCI BIZNESOWEJ

Każda firma może deklarować na papierze czy głośno mówić o swoich wartościach. Ale jeśli ludzie nie zachowują uczciwości biznesowej we wszystkim, co robią, nie ma znaczenia, co powiesz.

„Jeśli jesteś uczciwy, nic innego się nie liczy. Jeśli nie jesteś uczciwy, nic innego się nie liczy ”. – były senator USA Alan K. Simpson

Uczciwość jest ważna zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Etykę można traktować jako bliźniaczkę uczciwości: etyka biznesu to kodeks moralny przyjęty przez organizację, reprezentujący wartości, którymi kieruje się firma. Moralność dotyczy każdego, kto wchodzi w interakcję z organizacją – w tym klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy. Dlatego tak ważne jest, aby firma miała jasne standardy etyczne.

Oczywiście obowiązujące standardy to tylko część historii – łatwa część. Każda firma może napisać słowa na papierze i porozmawiać o swoich wartościach. W rzeczywistości prawie każda firma tak właśnie robi. Ale jak nieustannie przypominają nam nagłówki, nadal występują etyczne niepowodzenia i naruszenia zaufania. Tworzenie i przekazywanie kodeksu wartości i etyki jest ważne, ale jeśli ludzie nie przestrzegają tych standardów we wszystkim, co robią, nie ma znaczenia, co powiesz. Klienci i opinia publiczna ostatecznie ocenią firmę na podstawie tego, jak działa.

Gdzie najczęściej pojawia się problem? W większości przypadków awaria zaczyna się gdzieś u góry. Jeśli organizacja powołuje się na wartości, etykę i oczekiwania behawioralne, ale kierownictwo, kluczowi menedżerowie i menedżerowie średniego szczebla nie żyją według tych zasad, ciężko będzie przekonać o tym innych. Pracownicy zobaczą, że tak naprawdę firma nie popiera tych wartości ani nie dba o zapewnienie ich klientom. W rezultacie pracownikom też nie będzie na tym zależało.

I nie tylko pracownicy to zauważą.

Jak zauważyliśmy w Integrity Solutions, klienci określą, czy otrzymują od ciebie wartość, i ustalą, czy są przez ciebie doceniani… i każdy twój kontakt z tymi osobami będzie pomagał im określić, czy otrzymują wartość, i czy czują się doceniani.

Oznacza to, że każda osoba, która wchodzi w interakcję z klientem lub w jakiś sposób na niego wpływa, musi zapewniać wartość i sprawiać, by osoba ta czuła się doceniana. Co najważniejsze, tutaj pojawia się uczciwość firmy. Odzwierciedla to niezawodność i wiarygodność, które firma wykazuje w każdej interakcji i transakcji. Kiedy zarówno firma, jak i etyka są obecne, wszyscy mogą liczyć na to, że słowa zostaną poparte odpowiednimi działaniami i zachowaniami. Kiedy tak nie jest, rezultatem jest zamieszanie, rozczarowanie, zniechęcenie i dysfunkcje, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią.


Przyjrzyj się, jak działa Twoja firma. Czy to, co mówisz, pasuje do tego, co robisz?

Oto siedem wielkich zasad uczciwości biznesowej dla firm, ich liderów i pracowników wszystkich poziomów. Charles Evans Hughes powiedział: „Człowiek musi żyć sam ze sobą i powinien zadbać o to, aby zawsze mieć dobre towarzystwo”. To samo dotyczy firm.

1. Zaufanie. Klienci chcą robić interesy z firmą godną zaufania. Kiedy zaufanie jest podstawową wartością firmy, łatwo je rozpoznać. Ludzie wiedzą, że mogą polegać na umiejętnościach i wartościach, i czują się docenieni w każdej interakcji.

2. Jakość. Poświęcenie się wysokim standardom jakości pokazuje, że firma jest zobowiązana do stania za tym, co robi i dostarczania obiecanej wartości. Firmy, które regularnie wykonują tandetną pracę lub świadczą niespójne usługi, informują klientów – obecnych i potencjalnych – że tak naprawdę o nich nie dbają.

3. Działanie zgodne z regułami. Zaufanie opiera się na kontynuacji, spełnianiu zobowiązań zgodnie z obietnicą. Oznacza również zachowanie przejrzystości w odniesieniu do potencjalnych problemów, które mogą wpłynąć na dotrzymanie terminu lub wynik końcowy. Takie działanie – uczciwe i szczere – ma szansę pomóc uratować relację z klientem.

4. Korporacja obywatelska. Jak zauważa Deloitte, „zainteresowane strony przyglądają się dziś wpływowi organizacji na społeczeństwo, a oczekiwania dotyczące dobrego obywatelstwa korporacyjnego rosną”. Nie chodzi tylko o klientów. Pracownicy coraz częściej szukają pracy w firmach, które mają swój wkład w rozwój społeczności lokalnych. Istnieją nawet dowody na bezpośrednią korelację między rankingiem indeksu CSR a rentownością firmy.

5. Tworzenie wartości. Firmy mają na celu tworzenie wartości, ale w etycznych firmach ludzie postrzegają tworzenie wartości na wiele sposobów – rentowność firmy to tylko jedna z tych płaszczyzn. Pracownicy czują się również zobowiązani do tworzenia wartości dla klientów. Jest to wówczas wzajemna wymiana wartości, która tworzy silną więź opartą o lojalność.

6. Gotowość do zmiany. Firmy zmieniają się tylko wtedy, gdy istnieje chęć zmiany, a zwłaszcza chęć ciągłego doskonalenia się. Zaczyna się to od liderów, którzy chcą się zmieniać i słuchać innych opinii. Uzyskiwanie informacji zwrotnych od członków zespołu i pracowników to najlepszy sposób na zrozumienie różnych perspektyw i ulepszenie firmy na przyszłość.

7. Szacunek. Ostatni punkt, ale wcale nie najmniej ważny, to szacunek. Bez względu na tytuły, wiek, płeć, rasę, stanowisko lub inne różnice, każdy powinien być traktowany z szacunkiem. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i ogółu społeczeństwa.

Udostępnij